Start Domene Hjemmeside Totalpakke | Webhotell ePost Kontakt Kundeservice | Tilbake

  Hva er FavIcon
 

Et favicon er det lille ikonet som befinner seg foran URL-en i adressefeltet på nettleseren, omtrent slik:

Ikonet legger seg også i Favoritter, omtrent slik:

 

Et favicon er ingen ny oppfinnelse men mange har ennå ikke benyttet seg av dette.
Ikonet kan være et bilde, logo eller tekst.

Favicon lages utfra kilden (bilde, logo, tekst) med et bildeprogram eller ikongenerator til en ikonfil (.ico) i 16x16 størrelse - legges så til på webområdet og implementeres i kildekoden
på hjemmesiden.

Et favicon kan også være animert men anbefales ikke da det er få nettlesere som støtter dette.


WebTeamet, N-9406 Harstad - Phone + 47 90 79 83 47
Copyright 20©04 - 20©16 - Contact:  [email protected]